Antwoorden op een
aantal veelgestelde vragen

Antwoorden op een aantal veelgestelde vragen

Onderstaand vindt u veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. Mocht het antwoord niet volledig zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om even contact met ons op te nemen.

Nee, ons concept kent vrijwel geen aanloopperiode doordat wij direct starten met adverteren wanneer uw website online gaat. Dit betekent dat er dus vanaf dag één geïnteresseerde bezoekers op uw website komen, waardoor zij natuurlijk ook direct contact met u kunnen opnemen om een afspraak in te plannen.

Onze online cliëntenwerving loopt via de nieuwe website die we voor u ontwikkelen en is puur complementair van aard. Wanneer u al een eigen website heeft, kan deze als u dat wilt dus ook gewoon onveranderd blijven bestaan. Wij vervangen deze niet en doen hier niets mee.

Wij vragen u echter wel om niet voor uw eigen website te adverteren via Google Adwords, omdat dit tot onderlinge concurrentie leidt met de website die wij voor u zullen bouwen en de kosten onnodig opdrijft. Overige vormen van adverteren voor of bekendmaking van uw eigen website zijn uiteraard wel toegestaan.

Wij ontwikkelen de website voor u op basis van uw profiel als behandelaar en natuurlijk ook onze ervaring met de markt. Zo zorgen we ervoor dat de site goed bij u én uw potentiële cliënten past. Op internetvlak weten wij namelijk als geen ander wat te doen, maar wat uw vakgebied aangaat heeft u altijd het laatste woord.

U bepaalt daarom de inhoud van de website en u kunt te allen tijde naar wens zaken als teksten en fotomateriaal op de website door ons laten aanpassen. Kleine wijzigingen kunnen over het algemeen al binnen 24 uur door ons worden doorgevoerd.

De input die wij vooraf van u nodig hebben voor de nieuwe website betreft teksten en fotomateriaal.

U dient zelf de teksten voor de website aan te leveren, omdat wij simpelweg niet enkel met generieke teksten willen werken die op iedereen van toepassing kunnen zijn. In de manier waarop u zichzelf door de teksten presenteert en zaken uitlegt, schuilt namelijk veel persoonlijkheid. Deze eigenheid is iets dat wij niet kunnen of willen imiteren. De teksten die u ons aanlevert dienen daarnaast volledig origineel geschreven te zijn. Dit houdt in dat ze dus niet gekopieerd mogen zijn van uw eventueel reeds bestaande website.

Wat het benodigde fotomateriaal betreft, ontvangen wij graag (semi-)professionele profiel- en praktijkfoto's. Foto's zijn tegenwoordig erg belangrijk, dus met telefoon-selfies of verjaardagskiekjes redden we het gewoon niet. Laat daarom een vriendelijke, uitnodigende foto maken door een professioneel fotograaf of door een bekende met een goed gevoel voor fotografie en de juiste apparatuur.

Om een beeld te krijgen van welke teksten u dient aan te leveren vindt u hieronder een aantal voorbeeldsites van bestaande clienten van ons:

www.psychologe-haarlem.nl
www.therapieleiden.com
www.rotterdampsycholoog.com
www.psycholooggouda.com
www.psychologe-leeuwarden.nl

Dat weten wij natuurlijk niet! En omdat wij niet kunnen controleren hoeveel nieuwe cliënten u via ons op afspraak hebt gehad, vragen wij u aan het einde van iedere maand om dit aantal door te geven. Vervolgens ontvangt u een factuur op basis van dit doorgegeven aantal. Hierin geven wij dus een stukje vertrouwen aan u. Om dit goed te laten verlopen is het echter van belang dat u bij nieuwe cliënten navraagt hoe men bij u terecht is gekomen, mocht dat nog niet duidelijk zijn.

Immers, cliënten kunnen zich zowel telefonisch als per e-mail (of contactformulier) bij u aanmelden. In het laatste geval is het natuurlijk direct duidelijk dat men via de door ons ontwikkelde website komt, omdat deze berichten binnenkomen op het bijbehorende e-mailadres dat wij u ter beschikking stellen. Wanneer een potentiële cliënt u echter belt, dan is het niet direct duidelijk of deze via uw nieuwe website of via een andere weg bij u terecht is gekomen. Wij verzoeken u daarom om bij telefonisch contact altijd goed na te vragen hoe een persoon bij u terecht is gekomen.

U dient alle aanmeldingen die via onze nieuwe site voor u bij u terecht zijn gekomen aan ons door te geven, ook zogenoemde “via-via aanmeldingen”. Met dat laatste bedoelen we personen die wellicht via een andere klant over u gehoord hebben, maar uiteindelijk alsnog op onze site uw telefoonnummer hebben gevonden. Als dat het geval is, dient u deze mee te nemen in het aantal dat u aan ons doorgeeft.

Wanneer u een nieuwe cliënt logischerwijs niet hoeft door te geven, is wanneer deze bijvoorbeeld uw nummer op uw eigen site heeft gevonden of dit rechtstreeks van een andere klant heeft gekregen. Dan hebben onze site en onze inspanningen er namelijk niets mee van doen.

In principe zetten wij alleen een samenwerking op wanneer de insteek voor de lange termijn is. De belangrijkste reden hiervoor is dat wij geen enkele opstartkosten vragen, maar tegelijkertijd wél zelf alle kosten voor de website en de internetmarketing dragen. Dit zorgt ervoor dat we onze investeringen doorgaans pas na geruime tijd beginnen terug te verdienen.

Mocht u na enige tijd om wat voor reden dan ook vinden dat ons concept niet geheel bij u past, dan kunt u de samenwerking op korte termijn en zonder enige kosten beëindigen. De opzegtermijn hiervoor bedraagt namelijk slechts één maand.